English | Site Haritası

Kentsel Arıtma Sistemleri

1000 Eşdeğer nüfusun üzerinde bulunan yerleşim birimleri için kurmakta olduğumuz betonarme konvansiyonel aktif çamur sistemleri, temel proses olarak biyolojik atıksu arıtma tesisleridir. Genellikle betonarme olarak inşa edilirler ve yüksek arıtma verimine sahiptirler. İstenilmesi durumunda, atıksuyun bahçe sulaması amaçlı olarak geri kazanımı sağlanmaktadır.

kentsel arıtma

biyolojik arıtım

evsel atıksu

Çıkış suyu standartı olarak Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde Tablo 21.2 ve 21.3 ile belirlenmiş olan alıcı ortama deşarj standartları, firmamızın garantisi altındadır.

Bu nüfus değerleri için bir diğer çözümümüz ise, iki veya daha fazla BioTeK paket evsel atıksu arıtma sisteminin paralel olarak uygulanması olabilmektedir.

Bu sistemlerde kullanılan her türlü Atıksu Arıtma Tesisi Ekipmanı, firmamızın ürün yelpazesi içerisinde yer almaktadır.

Önlem Tesisleri

Kentsel kanalizasyon sistemlerinin mevcut olduğu yerlerde, endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan atıksuların, Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde öngörülen atıksu standartlarını sağlayacak şekilde bir ön arıtma işleminden geçirildiği tesislerdir.  

ÇEVRE KANUNU SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ
TABLO 21.2: SEKTÖR: EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULAR
(SINIF 1: KİRLİLİK YÜKÜ HAM BOI OLARAK 60 - 600 KG/GÜN
NÜFUS = 1000 - 10000)

 

PARAMETRE
BİRİM
KOMPOZİT
NUMUNE
2 SAATLİK
KOMPOZİT
NUMUNE
24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOI5)
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOI)
ASKIDA KATI MADDE (AKM)
pH
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
 
 
50
160
60
6 - 9
45
110
30
6 – 9

ÇEVRE KANUNU SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ TABLO 21.3: SEKTÖR: EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULAR (SINIF 1: KİRLİLİK YÜKÜ HAM BOI OLARAK 600 KG/GÜN'DEN BÜYÜK NÜFUS > 10000) 

PARAMETRE
BİRİM
KOMPOZİT
NUMUNE
2 SAATLİK
KOMPOZİT
NUMUNE
24 SAATLİK
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOI5)
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOI)
ASKIDA KATI MADDE (AKM)
pH
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
 
 
50
140
45
6 - 9
45
100
30
6 – 9