English | Site Haritası

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kuruluşu ve Belgelendirilmesi Danışmanlığı

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanısıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu gelişmeler kuruluşların çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

NEDEN ISO 14001?

Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) nin kuruluşlarda geliştirilmesinin amacı;

 • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması
 • Çevresel performansın artırılması
 • Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması
 • Firma itibar ve Pazar payının artırılması
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
 • Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması
 • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
 • Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
 • ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması

ISO 14001:1997 STANDARDININ BÖLÜMLERİ 

 • 1. Çevre Politikası
 • 2. Planlama
  • 2.1 Çevre görüntüsü
  • 2.2 Yasal ve diğer gereklilikler
  • 2.3 Hedefler ve amaçlar
 • 2.4 Çevre yönetimi programı (programları)
 • 3. Uygulama ve Faaliyet
  • 3.1 Yapı ve sorumluluk
  • 3.2 Eğitim ve bilgilendirme
  • 3.3 İletişim
  • 3.4 Çevre yönetim sistemleri dokümantasyonu
  • 3.5 Doküman kontrolü
  • 3.6 İşlem kontrolü
  • 3.7 Acil durum tedbirlerinin hazırlığı
 • 4. Kontrol Eden ve Hataları Düzelten Eylem
  • 4.1 Gözlemleme ve ölçüm
  • 4.2 Uygun olmayan durumları düzelten ve hataları engelleyen eylem
  • 4.3 Kayıtlar
  • 4.4 Çevre yönetim sisteminin denetlenmesi
 • 5.Yönetim Tetkiki