English | Site Haritası

Periyodik Servis ve Danışmanlık

Tüm çevre yatırımlarınızı, firmamızın tarafınıza sağlayabileceği danışmanlık hizmetleri ile, akılcı ve kalıcı yatırımlara dönüştürmeniz mümkündür. Faaliyet alanımız giren tüm konularda size sağlayabileceğimiz danışmanlık hizmetleri, şu alt başlıklarla özetlenebilir:

  • Periyodik servis hizmetlerimiz ile mevcut tesislerinizin çalışma performanslarının arttırılması
  • Verimsiz çalışmakta olan tesislerinizin revizyonu
  • Tesise ait tüm elektromekanik ekipmanlar hakkında know-how desteği
  • Tasarım ve projelendirme aşamasındaki tesislerinizde müşavirlik desteği
  • Su, atıksu ve baca gazı ölçüm ve analizleri
  • ISO 14000 çalışmalarınız ve Çevre Yönetim Sistemleri konularında müşavirlik hizmeti
  • Ön ÇED ve ÇED çalışmalarınız